1. รางวัลการออกแบบบูธยอดเยี่ยม

การลงคะแนนในกลุ่มนี้ จะได้รับคัดเลือกจากกลุ่มผู้เข้าร่วมแสดงงาน (Exhibitor) ที่เข้าร่วมใน งานเวิลด์สปาแอนด์เวลบีอิ้งคอนเวนชั่น (World Spa & Well-being Convention) ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 กันยายน 2558
ผู้เข้าร่วมแสดงงานจะได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนหนึ่งสิทธิ์ต่อราย
การนับผลคะแนนจะพิจารณาจากการลงคะแนนภายในเวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เท่านั้น


[ 0% | of 0 Votes ]