ประเภทรางวัล

รางวัลประเภทอเมซิ่งแวลูฟอร์มันนี่สปา

จะต้องเป็นสปาที่รับรู้โดยสาธารณชนว่าสามารถนำเสนอการบริการทรีตเมนต์ที่คุ้มราคาและคุ้มค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะเมี่อเปรียบเท...อ่านรายละเอียด

รางวัลประเภทอเมซิ่งเมดิคัล หรือ เวลเนสสปา

จะต้องเป็นสปาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสปาจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย จะต้องเป็นสปาที่เปิดดำเนินกิจการม...อ่านรายละเอียด