รางวัลการออกแบบบูธยอดเยี่ยม

  • จะต้องเป็นผู้จัดงานที่จัดบูธออกร้านในการจัดประชุมงานสปาแอนด์เวลบีอิ้งระดับโลกประจำปี 2558 เท่านั้น
  • จะต้องเป็นบูธที่ได้รับการปรับตกแต่งภายในและพื้นที่บูธมีขนาดไม่ต่ำกว่า 18 ตารางเมตร