ลงคะแนน

ไทยแลนด์สปาแอนด์เวลบีอิ้งอวอร์ด ประจำปี 2555 ได้เปิดให้ลงคะแนนแล้ว ประเภทรางวัล – รางวัลสำหรับงานแสดงสินค้า (EXHIBITON) จะทำการลงคะแนนโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมงานออกบูทในงานเวิลด์สปาแอนด์เวลบีอิ้งคอนเวนชั่น ประเภทรางวัล – รางวัลสำหรับอุตสาหกรรม (INDUSTRY) ประกอบด้วยหมวดรางวัลจำนวน 10 สาขา จะทำการลงคะแนน โดยกลุ่มผู้ประกอบการสปาทั่วประเทศไทย ประเภทรางวัล – รางวัลประชานิยม (PEOPLE ’S CHOICE) ประกอบด้วยหมวดรางวัลจำนวน 8 สาขา ตามด้านล่างนี้ จะทำการลงคะแนนจากความพึงพอใจของท่าน

นอกจากนี้แล้ว แบบฟอร์มการลงคะแนนยังได้มีการจัดส่งไปทางไปรษณีย์ เพื่อให้ท่านสามารถลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์ หรือลงคะแนนผ่านทางแฟกซ์ โดยแบบฟอร์มการลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์นั้น ท่านจะต้องส่งไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ตามด้านล่างนี้ หมดเขตการลงคะแนนในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน ภายในเวลา 17.00 น. เท่านั้น

คุณบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
สำนักงานชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์
เลขที่ 195 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120

การลงคะแนนเสียงทางออนไลน์ ท่านสามารถเลือกลงคะแนนเสียงในสาขาทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่ท่านต้องการ ผลคะแนนเสียงทั้งหมดจะถูกประเมินโดยบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และจะประกาศผลในวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม, อิมแพคเมืองทองธานี ผู้เข้าร่วมงานต้องมีบัตรเชิญเข้าร่วมงาน หรือท่านสามารถติดต่อซื้อบัตรเข้างานเพิ่มเติม ได้ที่ info@thaispaassociation.com

ประเภทรางวัล – รางวัลประชานิยม (People’s Choice)